شناسنامه

روزنامه صبح ایران

روزنامه اجتماعی-اقتصادی یــــــــــــــــادگار امروز

 

  • صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حسن نجفوند
  • سردبیر : زیرنظر شورای سیاست گذاری
  • مدیر هنری : فاطمه بازگیر

 

  • نشانی دفتر تهران : خیابان جمهوری-خیابان دانشگاه-کوچه ماستری فراهانای-طبقه اول-پلاک ۶
  • تلفن دفتر تهران :  ۶۶۹۷۳۶۷۸ ۰۲۱۶۶۴۶۱۷۷۰

 

  • نشانی دفتر خرم آباد : خیابان علوی-کوچه شهید شاهرخی-مجتمع مطبوعاتی-پلاک ۹
  • تلفن دفتر خرم آباد : ۳۳۴۰۵۱۰۹ ۰۶۶۳۳۴۳۸۶۲۰

 

  • چاپ : کار و کارگر  ۰۲۱۶۶۸۱۷۳۱۷

منشور اخلاقی

روزنامه امروز خراسان جنوبی

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور